Штат библиотеки

Штат библиотеки:     4 чел.

image001

Тулепова Г. Т. - зав. библиотекой

Уксукбаева Т. Ж. Жолдасбаева Г. Н. Кутаякова М.Н.

 

 

 

 

 

image003 image004
image007 image009

 Жетілдірушілер курсындағылармен тәжірибе алмасу